Veel zorgkosten zullen verrekend worden met het eigen risico, dit is het bedrag dat je zelf moet betalen voordat je zorgverzekeraar je een vergoeding uit je zorgverzekering zal geven. Hoe kan je je eigen risico (gespreid) betalen, dat lees je hier.

Wanneer moet het eigen risico betaald zijn

Het duurt vaak wat lang voordat een zorgverzekeraar de rekening voor het eigen risico doorstuurt naar de verzekerde. Wees daar sowieso alert op, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. Zo komt het vaak voor dat de rekening pas verstuurd wordt als het traject voorbij is.

Mocht je een behandeling nodig hebben die langer dan 120 dagen duurt, zal zal de rekening binnen die periode al opgemaakt worden. Zorgverzekeraars hebben tot maximaal 5 jaar (!) de tijd om de rekening te innen. Het kan dus zijn dat je al overgestapt bent naar een nieuwe zorgverzekeraar, maar dan toch nog een (oude) rekening van je oude zorgverzekeraar ontvangt.

Betalen in termijnen

Het kan zijn dat je het eigen risico niet in 1 keer kan betalen. In dat geval kan je vaak met je zorgverzekeraar een afspraak maken over het gespreid betalen van je eigen risico in termijnen. Je dient hier dan vaak wel zélf contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Ook kan het zijn dat je aan het begin van het jaar al weet dat je het eigen risico zal betalen. In dat geval kan je ook al contact zoeken met je zorgverzekeraar en in sommige gevallen dit opnemen in je zorgpremie. Zo betaal je iedere maand een stukje van het eigen risico. Mocht uiteindelijk blijken dat je niet al het eigen risico opgemaakt hebt, dan krijg je dat bedrag terug.

Hoe zit dat bij vrijwillig eigen risico

Bij het vrijwillig eigen risico kies je er zelf voor om het eigen risico te verhogen, om zo een premieverlaging te krijgen. Het is vaak niet mogelijk om het eigen risico gespreid te betalen als je hebt gekozen voor het verhogen van je eigen risico. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar om te weten hoe zij hiermee omgaan.