In Nederland kennen we de DBC-systematiek. De afkorting ‘DBC’ staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Je krijgt te maken met de DBC-systematiek als je een aandoening of ziekte laat behandelen. Heb je bijvoorbeeld hartklachten en ga je naar het ziekenhuis voor verder onderzoek? Dan wordt er een DBC gestart. En laat je een röntgenfoto maken van je gebroken arm, dan krijg je ook te maken met de DBC-systematiek. Op deze pagina lees je meer over de Diagnose Behandel Combinatie.

Wat is de Diagnose Behandel Combinatie?

De Diagnose Behandel Combinatie of DBC omvat alle stappen die noodzakelijk zijn om een ziekte of aandoening te behandelen. Onder de Diagnose Behandel Combinatie valt het eerste consult bij de medisch specialist, maar ook de laatste controle. Tussen de begindatum en de einddatum van een DBC kunnen polikliniekbezoeken plaatsvinden, maar ook een operatie, een laboratoriumonderzoek en/of een verblijf op de verpleegafdeling.

De DBC-systematiek helpt vele zorginstellingen om geleverde zorg te registreren, zodat deze bij de zorgverzekeraar van de patiënt gedeclareerd kan worden waar de patiënt zijn zorgverzekering heeft. Er wordt met DBC’s gewerkt in de ziekenhuiszorg, maar ook in de geriatrische revalidatiezorg, in de geestelijke gezondheidszorg en in de forensische zorg.

Een Diagnose Behandel Combinatie heeft altijd een looptijd van maximaal 90 dagen. Duurt de behandeling van de ziekte of aandoening langer of blijft de patiënt langere tijd onder controle bij een medisch specialist? Dan wordt er aansluitend een nieuwe Diagnose Behandel Combinatie geopend. Deze duurt maximaal 120 dagen.

De NZa heeft een informatievideo gemaakt die meer informatie geeft:

Hoe werkt het?

Stel, je belandt in het ziekenhuis met een gebroken arm. Er wordt een röntgenfoto gemaakt van je arm, er wordt een gipsverband aangelegd en een paar weken later moet je weer naar het ziekenhuis voor controle. Pas als je arm helemaal genezen is, stopt de behandeling.

De handelingen die uitgevoerd zijn om jouw gebroken arm te behandelen, worden niet apart afgerekend. Je hoeft die röntgenfoto, dat gipsverband en die controle niet los te betalen. De betaling van ziekenhuiszorg – en bovendien diverse andere vormen van zorg – gebeurt namelijk aan de hand van DBC-zorgproducten. Je kunt DBC-zorgproducten zien als een pakket aan zorgvormen. Deze vormen worden gebruikt bij een bepaalde behandeling, zoals jouw behandeling voor je gebroken arm.

Hoeveel je moet betalen voor de zorg die je ontvangen hebt, is afhankelijk van diverse factoren. Dit zijn de kosten van de gemiddelde behandeling bij de gestelde diagnose, de zwaarte van de behandeling, het aantal bezoeken aan de specialist en het feit of je wel of geen operatie hebt gehad. Alle bovenstaande informatie wordt geregistreerd. Op basis van deze informatie wordt het tarief vastgesteld. Je zorgverzekeraar ontvangt de rekening.

Doel van de DBC-systematiek

De DBC-systematiek is niet voor niets ingevoerd. DBC’s moeten namelijk meer inzicht geven in de zorgverlening door Nederlandse ziekenhuizen. Bovendien geven DBC’s ziekenhuizen en zorgverzekeraar meer inzicht in de kosten van een behandeling. Door de DBC-systematiek worden de totale zorgkosten verdeeld over alle mensen die gebruik maken van het ziekenhuis, zonder dat de kosten van de ziekenhuiszorg stijgen. De kosten worden alleen anders verdeeld.

Bovendien zorgt de DBC-systematiek ervoor dat marktwerking in de zorg gestimuleerd wordt. Het systeem van de Diagnose Behandeling Combinatie biedt diverse mogelijkheden tot een marktwerking op zekere hoogte. Dit komt omdat ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar kunnen onderhandelen over de kwaliteit van behandelingen en de prijs van behandelingen. De consument kan hiervan profiteren.

Bovendien is er meer transparantie over de kosten van diverse behandelingen. Hierdoor kunnen ziekenhuizen hun bedrijfsvoering optimaliseren en niet alleen doelmatige, maar ook betaalbare zorg aanbieden.

De Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is verantwoordelijk voor een goede DBC-systematiek in Nederland. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft diverse belangrijke taken, waaronder het vaststellen van maximumbedragen voor een deel van de DBC’s.

Duur van een Diagnose Behandel Combinatie

Er wordt een Diagnose Behandel Combinatie voor je geopend als je voor een behandeling in het ziekenhuis komt. Vanaf dit moment houdt het ziekenhuis je behandeling van A tot Z bij. Alles wat er in het kader van jouw behandeling gedaan wordt, wordt genoteerd. Zo is het voor het ziekenhuis achteraf gemakkelijk om de behandeling in zijn geheel te declareren bij jouw zorgverzekeraar.

De maximale duur van een Diagnose Behandel Combinatie is 120 dagen. Na 120 dagen wordt het traject afgesloten. Is je behandeling al eerder afgesloten, dan wordt de Diagnose Behandel Combinatie eerder gesloten. En is je behandeling na 120 dagen nog niet afgerond? Dan opent het ziekenhuis een nieuwe Diagnose Behandel Combinatie. Hierdoor kan het gebeuren dat je meerdere rekeningen ontvangt voor dezelfde behandeling.

Een Diagnose Behandel Combinatie in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) heeft een langere maximale duur. Deze wordt niet na 120 dagen afgesloten, maar mag maximaal 365 dagen duren. Dit komt omdat een behandeling in het kader van de geestelijke gezondheidszorg doorgaans langer duurt dan 120 dagen.

Prijs van een DBC

Zoals al eerder vermeld, is de prijs van een Diagnose Behandel Combinatie gebaseerd op een gemiddelde van de geleverde zorg en de gemiddelde zorgkosten die hierbij horen. Dit betekent dat niet iedere scan, ieder consult of iedere verpleegdag apart in rekening worden gebracht. Door de DBC-systematiek betaal je altijd een gemiddelde van alle patiënten met dezelfde Diagnose Behandel Combinatie.

Heb je meer behandelingen gehad dan andere patiënten met dezelfde Diagnose Behandel Combinatie? Dan gaat de prijs van jouw Diagnose Behandel Combinatie niet omhoog. Je blijft het gemiddelde betalen. Heb je minder behandelingen gehad dan andere patiënten met dezelfde Diagnose Behandel Combinatie? Dan blijft de gemiddelde prijs ook staan. In dit geval betaal je dus niet minder zorgkosten.

A-segment en B-segment

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt de prijs van een aantal ziekenhuisbehandelingen ieder jaar vast. Het gaat om ongeveer 30 procent van alle ziekenhuisbehandelingen. Dit deel van de zorg in het ziekenhuis wordt A-segment genoemd. Declaraties binnen het A-segment van de ziekenhuiszorg hebben altijd een declaratiecode met 14 of 16 als eerste cijfer.

Voor de overige 70 procent van de ziekenhuisbehandelingen stelt de Nederlandse Zorgautoriteit geen prijs vast. De tarieven van deze behandelingen worden jaarlijks afgesproken tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraars. Dit deel van de zorg in het ziekenhuis wordt B-segment genoemd. Declaraties binnen het B-segment van de ziekenhuiszorg hebben altijd een declaratiecode met 15 of 17 als eerste cijfer.

A-segment zorg wordt altijd vergoed door je zorgverzekeraar. B-segment zorg wordt niet altijd vergoed. Of deze zorg vergoed wordt, is afhankelijk van de afspraken die jouw zorgverzekeraar met het ziekenhuis gemaakt heeft. Heeft jouw zorgverzekeraar geen contract afgesloten voor de B-segment zorg die jij in het ziekenhuis ontvangen hebt? Dan gelden de standaard tarieven van het ziekenhuis. Het is dan ook goed om voor de start van de behandeling te achterhalen of jouw B-segment zorg wel of niet vergoed wordt door jouw verzekeraar.

Koppeling naar je zorgverzekeraar

Als jouw Diagnose Behandel Combinatie door het ziekenhuis gesloten is, maakt het ziekenhuis de balans op. Er wordt een rekening samengesteld en deze wordt naar jouw zorgverzekeraar gestuurd. Ben je verzekerd voor de zorg die je gekregen hebt? Dan betaalt je zorgverzekeraar de rekening. Wel betaal je een eigen risico.

Eigen risico

In sommige gevallen moet je eigen risico betalen voor de behandeling die je gekregen hebt. Ga je naar de huisarts voor een controle, dan hoef je geen eigen risico te betalen. Laat je laboratoriumonderzoek uitvoeren door de huisarts? Dan is de kans groot dat dit onderzoek uitbesteed wordt aan het ziekenhuis. Dit betekent dat je wel eigen risico moet betalen. Ook voor andere behandelingen in het ziekenhuis betaal je eigen risico.

Valt je behandeling niet volledig in één jaar, maar gedeeltelijk in het ene jaar en gedeeltelijk in het andere jaar? Dan heb je nog altijd Diagnose Behandel Combinatie. Dit betekent dat de behandelingen van jouw Diagnose Behandel Combinatie onder het eigen risico van één jaar vallen. Ga je bijvoorbeeld in 2017 naar het ziekenhuis voor een operatie en heb je in 2018 een nacontrole? Dan vallen deze behandelingen onder dezelfde Diagnose Behandel Combinatie. Daarom vallen beide behandelingen onder het eigen risico van 2017, niet onder het eigen risico van 2017 en 2018.

Goed om te weten: je kunt de rekening van jouw eigen risico wat later ontvangen als je een behandeling hebt gehad in de geestelijke gezondheidszorg. Dit komt omdat een Diagnose Behandel Combinatie in de geestelijke gezondheid maximaal 365 dagen duurt. De rekening van het eigen risico wordt dan ook later verstuurd.

Zorgproduct afleiden

Een DBC-zorgproduct heeft altijd een code van 9 cijfers. Deze code zegt iets over de inhoud van de Diagnose Behandel Combinatie, ofwel de behandeling die je hebt gehad. Er zijn ruim 4400 verschillende DBC-zorgproducten. Wil je de code van een zorgproduct afleiden? Dan ga je naar de website https://zorgproducten.nza.nl/. Hier kun je de code van een DBC-zorgproduct invullen en vervolgens in de database opzoeken.