Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een Nederlandse stichting waar je mee te maken krijgt als je zorg ontvangt in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Op deze pagina lees je meer over het Centrum Indicatiestelling Zorg. Zo lees je niet alleen wat de Wet langdurige zorg precies inhoudt, maar ook wat de rol van het CIZ is bij het uitvoeren van deze belangrijke wet. Tot slot delen we ook de contactgegevens van het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is in het leven geroepen voor mensen die langere tijd of voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben. Denk hierbij aan mensen met een chronische ziekte en kwetsbare ouderen, maar ook aan mensen met een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Vanuit de Wet langdurige zorg worden diverse zorg- en hulpvormen geregeld, waaronder:

 • Het verblijf in een zorginstelling.
 • Begeleiding, verpleging en verzorging in huis.
 • Geneeskundige zorg ter behandeling van een ziekte, beperking of stoornis.
 • Huishoudelijke hulp.
 • Vervoer naar de plaats waar begeleiding, behandeling of verzorging plaatsvindt.

Bovendien wordt in sommige gevallen ook fysiotherapie en tandheelkunde geregeld via de Wet langdurige zorg.

De Wet langdurige zorg kent vier leveringsvormen:

 • Het persoonsgebonden budget, ook wel pgb genoemd.
 • Zorg in natura door middel van een opname in een instelling.
 • Zorg in natura VPT: Volledig Pakket Thuis.
 • Zorg in natura MPT: Modulair Pakket Thuis.

Bij zorg in natura VPT wordt alle zorg die de cliënt in een instelling zou ontvangen, thuis aangeboden. Bij zorg in natura MPT wordt een deel van de zorg die de cliënt in een instelling zou ontvangen, thuis aangeboden. Een deel van deze zorg kan ook middels het persoonsgebonden budget geregeld worden.

Centrum Indicatiestelling Zorg

Je krijgt niet zomaar zorg via de Wet langdurige zorg. Hier heb je namelijk een indicatie voor nodig. Je Wlz indicatie aanvragen kan via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit betekent in feite dat het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt of je wel of geen recht hebt op zorg via de Wet langdurige zorg.

Het beoordelen van een zorgaanvraag doet het Centrum Indicatiestelling Zorg altijd met landelijke regels. Dit zijn de regels die het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor Wlz-zorg heeft opgesteld. Dit betekent dat de beoordeling van het Centrum Indicatiestelling Zorg overal in het land hetzelfde is. Een aanvraag die vanuit Drenthe gedaan wordt, kan niet anders beoordeeld worden dan een aanvraag uit Limburg.

Aanvraag voor Wlz-zorg indienen

Als je Wlz-zorg wil ontvangen, dien je een aanvraag in bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Dit kun je zelf doen, maar je kunt het indienen van de aanvraag ook uitbesteden aan iemand anders. Dit kan bijvoorbeeld de huisarts zijn, maar ook een praktijkverpleegkundige of gewoon een familielid.

Als het Centrum Indicatiestelling Zorg jouw aanvraag voor Wlz-zorg heeft ontvangen, wordt deze door het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeeld. Hier heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg maximaal zes weken de tijd voor. Vervolgens neemt het Centrum Indicatiestelling Zorg een indicatiebesluit. Dit besluit wordt met jou gedeeld.

Heb je recht op Wlz-zorg? Dan stuurt het Centrum Indicatiestelling Zorg het indicatiebesluit niet alleen naar jou, maar ook naar het zorgkantoor bij jou in de buurt. Het zorgkantoor zorgt er vervolgens voor dat je de juiste zorg krijgt. En heb je recht op een persoonsgebonden budget voor Wlz-zorg? Dan zorg het zorgkantoor ervoor dat je jouw persoonsgebonden budget tijdig uitbetaald krijgt.

De indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg is in bijna alle gevallen onbeperkt geldig. Dit betekent dat je in bijna geen enkel geval een herindicatie nodig hebt als je eenmaal een indicatie van het CIZ hebt ontvangen. Een herindicatie is alleen noodzakelijk als de zorgvraag verandert. In dit geval wordt er namelijk een ander zorgprofiel opgesteld. Bij een nieuw zorgprofiel hoort een nieuwe indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Verandert je zorgvraag en dus je zorgprofiel niet? Dan blijft de oude indicatie onbeperkt gelden.

Zorgprofielen van het Centrum Indicatiestelling Zorg

Bij het beoordelen van jouw aanvraag voor Wlz-zorg geeft het Centrum Indicatiestelling Zorg een zorgprofiel af. Op basis van dit zorgprofiel krijg je bepaalde Wlz-zorg. Bij het kiezen van een zorgprofiel op basis van jouw aanvraag, heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg de keuze uit vele verschillende profielen.

Deze zorgprofielen vallen in diverse sectoren. Het gaat om de volgende sectoren:

 • Verpleging en verzorging.
 • Verstandelijk gehandicapt.
 • Licht verstandelijk gehandicapt.
 • Lichamelijk gehandicapt.
 • Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief.
 • Zintuiglijk gehandicapt, visueel.
 • GGZ.

Enkele voorbeelden van zorgprofielen zijn Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (sector Verpleging en verzorging), Wonen met begeleiding en verzorging (sector Verstandelijk gehandicapt), Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (sector Licht verstandelijk gehandicapt), Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (sector Lichamelijk gehandicapt) en Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (sector GGZ).

Webcheck van het Centrum Indicatiestelling Zorg

Voor je een aanvraag doet voor Wlz-zorg bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, is het interessant om te weten of dit wel of niet zinvol is. Heb je geen recht op Wlz-zorg? Dan is het indienen van een aanvraag namelijk nutteloos. Heb je mogelijk wel recht op Wlz-zorg, dan is het wel interessant om tijd te steken in de aanvraag bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Om erachter te komen of het indienen van een aanvraag wel of niet zinvol is, kun je de webcheck Wlz van het Centrum Indicatiestelling Zorg doen. Deze vind je op de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Je geeft antwoord op enkele vragen van het Centrum Indicatiestelling Zorg en vervolgens geeft het CIZ je advies. Het Centrum Indicatiestelling Zorg kan je bijvoorbeeld adviseren een aanvraag in te dienen als je mogelijk recht hebt op Wlz-zorg.

Contactgegevens CIZ

Wil je contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg? Dan kun je hier onderstaande gegevens voor gebruiken.

Website: https://www.ciz.nl/
E-mailadres: info@ciz.nl
Telefoonnummer: 088 – 789 10 10

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 18:00 uur.

Bezoekadres
Orteliuslaan 1000
3500 GR Utrecht

Postadres
Postbus 2690
3528 BD Utrecht