Sommige zorgkosten mag je aftrekken van je inkomstenbelasting. Hierdoor hoef je minder inkomstenbelasting te betalen. Het is zeker de moeite waard om te achterhalen of jij van deze regeling kunt profiteren. Met de aftrekbare zorgkosten kan je veel geld besparen.

Specifieke zorgkosten aftrekken

De aftrekbare zorgkosten worden ook wel specifieke zorgkosten genoemd. Onder de noemer specifieke zorgkosten vallen verschillende soorten zorgkosten, waaronder de kosten voor medicijnen en de kosten voor zorghulpmiddelen. Ieder jaar wordt er een overzicht met specifieke zorgkosten bekend gemaakt. Deze zorgkosten mag je dat jaar van je inkomstenbelasting aftrekken.

Om specifieke zorgkosten af te kunnen trekken van je inkomstenbelasting, moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze worden in de volgende alinea kort beschreven.

Zorgkosten aftrekken voor iemand anders

In sommige gevallen mag je ook de zorgkosten aftrekken die je voor anderen maakt. Betaal je de zorgkosten voor je fiscaal partner? Dan mag je deze specifieke zorgkosten ook van je inkomstenbelasting af halen.

Hetzelfde geldt voor de volgende personen:

  • Een kind van maximaal 27 jaar oud, als hij of zij niet in staat is de zorgkosten zelf te betalen.
  • Een ernstig gehandicapt persoon van 27 jaar of ouder, met wie je in een gezinsverband woont.
  • Ouders, broers of zussen die bij jou in de huis wonen en afhankelijk zijn van je zorg.

Wel moet je uiteraard aan kunnen tonen dat jij de zorgkosten voor deze persoon of personen betaald hebt.

Voorwaarden

Je kunt de specifieke zorgkosten niet zomaar aftrekken van je inkomstenbelasting. Hiervoor moet je namelijk wel aan enkele voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn de volgende:

  • De zorgkosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen mag je niet aftrekken.
  • Je mag alleen de kosten aftrekken die je hebt gemaakt in verband met een ziekte, een aandoening of een handicap.
  • De zorgkosten mag je alleen aftrekken in het jaar waarin je die specifieke kosten hebt gemaakt.
  • Je mag alleen het deel van de zorgkosten aftrekken waarvoor je geen vergoeding kunt krijgen, bijvoorbeeld van de bijzondere bijstand of de zorgverzekering. Krijg je later een vergoeding? Dan mag je dit deel van de zorgkosten ook niet aftrekken.

De Belastingdienst kan je vragen om je zorgkosten aan te tonen. Daarom is het erg belangrijk om al je rekeningen en bankafschriften te bewaren. Omdat de Belastingdienst je ook enkele jaren later nog kan controleren, bewaar je deze papieren enkele jaren.

Heb je geen zorgverzekering afgesloten? Dan mag je de zorgkosten die onder de basisverzekering vallen niet aftrekken. Kosten die onder de aanvullende verzekering vallen, mag je wel aftrekken.

Ben je in het buitenland behandeld voor een ziekte, aandoening of handicap? Dan zijn deze zorgkosten wel aftrekbaar, maar dan moet je wel aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Ook de reiskosten zijn aftrekbaar, als je aan bovenstaande voorwaarden voor het aftrekken van de zorgkosten voldoet.

Overzicht aftrekbare zorgkosten

Ieder jaar wordt er een overzicht met de aftrekbare zorgkosten gepubliceerd. In onderstaande tabel vind je de aftrekbare zorgkosten van 2019.

Goed om te weten: de aftrekbare zorgkosten van 2018, 2017, 2016, 2015 en 2014 staan nog altijd op de website van de Belastingdienst. Je kunt dus nog altijd zien wat de aftrekbare zorgkosten van voorgaande jaren waren.

Zorgkosten Regeling voor 2019
Verpleging in een ziekenhuis of in een andere instelling Aftrekbaar
Kosten van de huisarts, de tandarts, de fysiotherapeut of een andere specialist Aftrekbaar
Behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een arts, door een paramedicus Aftrekbaar
Kosten van een behandeling door een paramedicus, zonder verwijzing van een arts Aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden (zie website Belastingdienst)
Kosten van een ivf-behandeling Aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden (zie website Belastingdienst)
Door een arts voorgeschreven medicijnen, waaronder ook homeopathische middelen Aftrekbaar
Steunzolen Aftrekbaar
Een scootmobiel of rolstoel Alleen de afschrijving is aftrekbaar
Gehoorapparaten Aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden (zie website Belastingdienst)
Aanpassingen aan een auto of fiets Aftrekbaar
Vervoerskosten naar een ziekenhuis of arts Aftrekbaar (uitgaven per kilometer)
Hogere vervoerskosten door ziekte of een handicap Aftrekbaar
Dieetkosten Aftrekbaar (vast bedrag per dieet)
Extra gezinshulp door ziekte of een handicap Deels aftrekbaar (zie website Belastingdienst)
Extra kleding en/of beddengoed Aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden (zie website Belastingdienst)
Reiskoten voor ziekenbezoek Aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden (zie website Belastingdienst)

Zoals je ziet, zijn er in 2019 veel zorgkosten aftrekbaar. Om meer te weten te komen over de aftrekbare zorgkosten en de voorwaarden van het aftrekken, kun je een kijkje nemen op de website van de Belastingdienst.

Aftrekbare zorgkosten berekenen

Wil je jouw aftrekbare zorgkosten berekenen? Dan hoef je slechts drie stappen te volgen. Deze stappen worden in onderstaande alinea’s beschreven. Doe je digitaal aangifte, dan wordt het aftrekbare bedrag automatisch berekend. In dit geval hoef je onderstaande stappen niet te volgen om jouw aftrekbare zorgkosten te berekenen.

Stap 1: tel je zorgkosten bij elkaar op

Zet alle bedragen van de zorgkosten die je af mag trekken, duidelijk op een rijtje. Nu kun je deze zorgkosten bij elkaar optellen.

Stap 2: tel eventueel de verhoging specifieke zorgkosten op bij je kosten

Is je drempelinkomen lager dan een bepaald bedrag, dan heb je recht op de verhoging specifieke zorgkosten. Dit betekent dat je meer geld mag aftrekken dan je in feite hebt betaald aan zorgkosten. In 2019 mag je de verhoging specifieke zorgkosten bij je zorgkosten optellen als je gezamenlijke drempelinkomen niet hoger is dan 41.107 euro. De drempelinkomens van 2018 en de jaren daarvoor kun je op de website van de Belastingdienst vinden.

Je berekent je drempelinkomen door je inkomsten en aftrekposten uit box 1, 2 en 3 bij elkaar op te tellen. Let op: de persoonsgebonden aftrek hoef je niet in de berekening mee te nemen. Heb je een fiscaal partner? Dan moet je ook zijn of haar inkomen bij je drempelinkomen optellen.

Volgens de verhoging specifieke zorgkosten mag je jouw zorgkosten verhogen met een bepaald percentage. Het percentage waarmee je jouw zorgkosten mag verhogen, is afhankelijk van je leeftijd op 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet. Had je op 1 januari nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan krijg je een verhoging van 40 procent. Had je op 1 januari al wel de AOW-leeftijd bereikt? Dan profiteer je van een verhoging van maar liefst 113 procent.

Stap 3: verminder je totale kosten met het drempelbedrag

Dit is de laatste stap die je moet volgen om jouw specifieke zorgkosten af te trekken. Je neemt het totale bedrag van jouw specifieke zorgkosten, eventueel met de verhoging specifieke zorgkosten. Hier haal je het drempelbedrag vanaf.

Je mag namelijk alleen de zorgkosten die boven een bepaalde drempel uit komen, van je inkomstenbelasting aftrekken. Wat deze drempel is, hangt af van je drempelinkomen. De berekening van het drempelbedrag verschilt bovendien per jaar.

Heb je geen fiscale partner of heb je niet het hele jaar een fiscale partner? Houd dan de volgende tabel aan voor het bepalen van het drempelbedrag van 2018.

Drempelinkomen Drempelbedrag
Niet meer dan 7.739 euro 133 euro
Tussen 7.739 euro en 41.107 euro 1,65 procent van het drempelinkomen
Meer dan 41.107 euro 679 euro + 5,75 procent van het bedrag boven 41.107 euro

Heb je wel een fiscale partner? Houd dan de volgende tabel aan voor het bepalen van het drempelbedrag van 2018.

Gezamenlijk drempelinkomen Drempelbedrag
Niet meer dan 15.478 euro 266 euro
Tussen 15.478 euro en 41.107 euro 1,65 procent van het drempelinkomen
Meer dan 41.107 euro 679 euro + 5,75 procent van het bedrag boven 41.107 euro

De tabellen van 208, 2017, 2016, 2015 en 2014 staan ook op de website van de Belastingdienst.

Belastingaangifte doen

Wil je de zorgkosten die je hebt gemaakt van je inkomstenbelasting aftrekken? Dan hoef je alleen belastingaangifte te doen. Dit kun je eenvoudig en snel via de website van de Belastingdienst regelen. Doe je jouw aangifte digitaal, dan worden je totale aftrekbare zorgkosten automatisch berekend. En heb je recht op een verhoging van de specifieke zorgkosten? Dan wordt deze automatisch bij jouw aftrek opgeteld.

Tip: controleer je aangifte goed voor je deze verstuurt. Zo weet je zeker dat je precies het juiste bedrag aan zorgkosten terugkrijgt van de Belastingdienst.

Voor meer informatie, raadpleeg de Belastingdienst via de website of de telefoon.