Eigen risico

Eigen risico

Het eigen risico blijft in 2018 weer op 385 euro staan. Hoewel tijdens Prinsjesdag nog bekend werd gemaakt dat het eigen risico met 15 euro zou stijgen, heeft de Tweede Kamer later ingestemd met het bevriezen van het eigen risico op 385 euro. De verwachte stijging van het eigen risico had te maken met de stijgende loonkosten in de zorg. Hoewel die nog steeds stijgen, kan het eigen risico in 2018 wel op 385 euro blijven. Het eigen risico kan belangrijk zijn voor de zorgpremie en om zorgverzekeringen te vergelijken.

Mocht je vragen hebben omtrent de eigen risico kosten bij een zorgverzekering, dan zit je op de juist pagina. Wat heb je er aan als je je extra vrijwillig eigen risico verhoogt? Welke kosten voor de zorg tellen niet voor het eigen risico? Daarop geven wij je antwoord in het verloop van de pagina.

Het verplichte eigen risico

Bij de basisverzekering hoort een verplicht eigen risico. In 2018 is dit 385 euro. Dit betekent in feite dat de eerste 385 euro aan kosten voor eigen rekening zijn, en je zorgverzekeraar dit niet vergoedt. De kosten die hierboven uitkomen, worden betaald door je zorgverzekeraar, als je dit verzekerd hebt.

Je kan ervoor kiezen om het verplichte eigen risico vrijwillig te verhogen. Maximaal kan je je eigen risico vrijwillig verhogen met 500 euro. Het totale eigen risico zit dan op 385 + 500 = 885 euro. Dit betekent dus dat je veel meer van de rekening moet betalen, als je die binnenkrijgt. Door het vrijwillig eigen risico te verhogen, krijg je wel korting van je zorgverzekeraar op je zorgverzekering premie. Dit kan soms wel eens oplopen tot 30 euro per maand! Voordat je je eigen risico verhoogd, maak zelf even een rekensommetje. Als je verwacht dat je geen/nauwelijks zorgkosten zal hebben, dan kan je ervoor kiezen om je vrijwillig eigen risico te verhogen, waardoor je hopelijk geld bespaart. Als je echter verwacht dat je veel zorgkosten krijgt, dan zullen veel mensen kiezen om voor weinig vrijwillig eigen risico te gaan, omdat dit ze dan geld zou besparen.

Verplicht eigen risico uitzonderingen

Dit risico geldt voor alle zorgkosten die je maakt, maar heeft ook nog een paar uitzonderingen die je even goed door moet nemen:

– Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie, en hebben ook geen eigen risico;
– Kraamzorg en een verloskundige zijn uitgesloten;
– Alles wat de huisarts zelf doet (dus zonder inschakeling van het ziekenhuis);
– Onderzoeken met belang voor de bevolking (bijvoorbeeld voor de ziekte kanker);
– Een griepprik voor risicogroepen (ouderen);
– Doorverwijzingen naar het ziekenhuis of recepten van het ziekenhuis of de apotheek;
Aanvullende pakketten waarvan vermeld is dat de zorgverzekeraar betaalt (bijvoorbeeld 100% tandartsverzekering)

Eigen risico
4.38 (87.62%) 21 votes