Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingegaan, en dat is de zorgverzekering zoals we die nu kennen. Door deze wet wordt iedereen in Nederland verplicht om een basisverzekering af te sluiten voor zorgkosten. Op deze manier is iedereen die woont of loonbelasting betaald in Nederland, verzekerd tegen zorgkosten.

Basisverzekering

De basisverzekering is voor iedereen verplicht. De inhoud van dit basispakket is voor iedereen gelijk. Zorgverzekeraars mogen deze wel hun eigen premies geven. De regering bepaalt ieder jaar de inhoud van de basisverzekering. Daartoe behoren bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, ziekenhuis of apotheek. Elk jaar verandert de basisverzekering eigenlijk wel, dit wordt tijdens Prinsjesdag officieel bekend gemaakt. Omdat de basisverzekering ieder jaar gewijzigd wordt, is het verstandig om ieder jaar eens te kijken naar je zorgverzekering door behulp van een zorgvergelijker.

Aanvullende verzekering

Mocht je vinden dat de basisverzekering niet voldoende dekking geeft, dan kan je kijken naar aanvullende verzekeringen. Deze komen bovenop de basisverzekering, en bieden bijvoorbeeld vergoedingen aan voor fysiotherapie of tandartskosten.

De zorgverzekeraars staan hier vrij in om het pakket en de premie samen te stellen. Dit zal dus per verzekeraar erg verschillen. Ook geldt voor sommige aanvullende verzekeringen medische selectie. Op basis van je gegevens kan een zorgverzekeraar je weigeren voor een aanvullende verzekering. De medische selectie geldt niet voor een basisverzekering.

Voorwaarden

De Zorgverzekeringswet (Zvw) neemt ook een aantal voorwaarden mee voor de zorgverzekeraars. Denk aan de volgende:
Acceptatieplicht: zorgverzekeraars mogen niemand weigeren voor een basisverzekering (ander verhaal met aanvullende verzekeringen en medische acceptatie).
– Zorgplicht: de verzekeraars dienen de zorg te leveren zoals die beschreven staat in de basisverzekering.
– Premiedifferentiatie: zorgverzekeraars mogen geen premiedifferentiatie doorvoeren. Dat wil zeggen dat dezelfde verzekering voor iedereen hetzelfde kost.