Een basisverzekering is in Nederland verplicht, de aanvullende verzekering niet. De basisverzekering is in feite voor iedereen die woont of werkt in Nederland verplicht. Bij deze basisverzekering horen bepaalde dekkingen, die de overheid ieder jaar bepaalt.

Zorgverzekering voor kinderen

Ook kinderen hebben een zorgverzekering nodig. Uiterlijk vier maanden na de geboorte dient een kind inschreven staan bij een zorgverzekeraar. Dit gebeurt vaak bij de zorgverzekeraar van een van de ouders.

Als het kind jonger dan 18 jaar is, dan wordt er geen eigen risico of zorgpremie betaald. Zodra het kind 18 jaar is geworden, is het verplicht om wel zorgpremie te betalen. Om deze kosten als 18 jarige te voldoen, kan je zorgtoeslag aanvragen.

Uitzonderingen

Iedere Nederlander heeft dus een zorgverzekering (de basisverzekering) nodig. Er zijn wel uitzonderingen op die regel. Dit geldt namelijk niet voor:

  • Nederlanders die werken in het buitenland
  • Personen zonder verblijfsvergunning
  • Militairen in actieve dienst
  • Gemoedsbezwaarden

Ambtshalve premie

Als je geen zorgverzekering hebt, terwijl je er wel eentje dient te hebben, dan wordt je daar in eerste instantie over gewaarschuwd. Je krijgt drie maanden om dit in orde te krijgen. Als je na die tijd nog geen zorgverzekering afgesloten hebt, dan krijg je een boete. Later volgt een tweede boete, indien de eerste boete niet voldaan wordt. Mocht ook die niet voldaan worden, dan krijg je te maken met ambtshalve premie. Deze premie kan ingehouden worden op je loon en/of uitkering, en wordt betaald aan het Zorginstituut Nederland.