Sommige mensen hebben principiële bezwaren tegen de zorgverzekering, bijvoorbeeld vanwege geloof of levensovertuiging, en zij kunnen zich aanmelden als gemoedsbezwaarde. Gemoedsbezwaarden betalen geen zorgpremie, maar een extra bijdrage via de belasting voor de kosten van de medische zorg.

Gemoedsbezwaarde worden

Als je gemoedsbezwaarde wilt worden, dan dien je je daarvoor aan te melden bij de SVB (Sociale VerzekeringsBank). Op die manier kan je ontheffing voor de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen, waarbij je automatisch ook voor de Zorgverzekeringswet ontheft wordt.

Gevolgen gemoedsbezwaarden

Als gemoedsbezwaarden krijg je na de ontheffing te maken met onder anderen de volgende gevolgen:
– Kosten voor de medische zorg komen voor eigen rekening
– Recht op zorgtoeslag gaat verloren
– Een bijdragevervangende belasting dient betaald te worden.

De bijdragevervangende belasting zal door de werkgever ingehouden worden op het loon. Ook zullen de pension- en uitkeringsinstantie deze belasting inhouden op het pension/de uitkering. Als zelfstandig ondernemer dien je de belasting rechtstreeks aan de Belastingdienst te betalen.