Eerstelijnszorg is de zorg waar je altijd heen kan gaan, en waar je dus geen verwijsbrief van een dokter voor nodig hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je bezoek aan de huisarts of fysiotherapeut. Naast eerstelijnszorg is er ook tweedelijnszorg.

Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg is dus de zorg waar je altijd naartoe kan gaan, zonder een verwijzing nodig te hebben. Onder eerstelijnszorg worden de volgende zorgverleners geplaatst:

  • Huisarts
  • Fysiotherapeut
  • Tandarts (en andere mondzorgverleners)
  • Thuisverpleging (enkel indicatie nodig)
  • Apotheek
  • Maatschappelijk werk
  • Psychologische zorg bij een consultatiebureau

De vergoeding voor eerstelijnszorg wordt meestal niet vanuit je basisverzekering betaald. Wel kan je in een aantal gevallen een aanvullende verzekering afsluiten (bijvoorbeeld voor de tandarts en fysio).

Tweedelijns zorg

Je kan het al verwachten, tweedelijnszorg is de zorg waar je wel een verwijzing voor nodig dient te hebben. Met zo’n verwijzing kan je doorgestuurd worden naar (bijvoorbeeld) een specialist in het ziekenhuis/kliniek. Met een verwijzing zal de zorgverzekering een vergoeding bieden voor de verleende zorg. Ook zonder verwijzing zou je naar een specialist in het ziekenhuis kunnen, maar die betaalt de zorgverzekeraar dan vaak niet.