De bestuursrechtelijke premie is de verhoogde premie die je dient te betalen als je een betalingsachterstand hebt van zes maanden op je zorgverzekering. Als je zes maanden lang geen premie hebt betaald aan je zorgverzekeraar, dan word je aangemeld bij het CAK als wanbetaler.

Hogere premie

De premie die je zal moeten betalen als bestuursrechtelijke premie bedraagt per 1 januari 2019 € 138,50 per maand (in 2018 was de bestuursrechtelijke premie € 136,67). Voor actuele informatie hierover kan je kijken op de site van het CAK.

Deze verhoogde premie zal betaald moeten worden totdat de schuld afgelost is. Het is goed mogelijk dat dit bedrag wordt ingehouden op het loon of de uitkeringen (denk bijvoorbeeld aan de zorgtoeslag) die je ontvangt. Wel zal je gewoon verzekerd blijven onder de basisverzekering bij je huidige zorgverzekeraar tijdens het aflossen. Wel heeft de zorgverzekeraar het recht om de aanvullende zorgverzekering te stoppen, indien je een achterstand op de premiebetaling hebt. Dat komt omdat de aanvullende verzekering onderdeel is van de particuliere verzekeringen en niet onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt. Neem daarvoor daarom contact op met je zorgverzekeraar.